Privacyverklaring

page1image36246608

privacyverklaring Blaauwgeers juridisch advies
januari 2020

Ik registreer persoonsgegevens in mijn administratie. Deze registratie valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Hieronder leg ik uit welke gegevens ik vastleg, met welk doel en hoe lang ik ze bewaar.

1. Over mij

Blaauwgeers juridisch advies
van Heutszsingel 7
7741 ER Coevorden
KvK 76125556

Heb je vragen of wil je een verzoek indienen? Stuur een bericht naar privacy@blaauwgeersjuridischadvies.nl. Of bel me op 06 29523767.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk zijn:
– voor- en achternaam, adres en woonplaatsgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– social media accountnamen
– huwelijksdatum, geboortedatum, geboortedata kinderen
– KvK nummer, handelsnaam en vestigingsadres (eenmanszaken en VOF’s)
– klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer, factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)

Ik heb deze gegevens van jouzelf gekregen, of verkregen uit openbaren bronnen (o.a. sociale media, handelsregister van de Kamer van Koophandel)
Als je jonger bent dan 16 jaar mag ik alleen jouw persoonsgegevens verwerken als je wettelijk vertegenwoordiger (meestal je ouders) hier toestemming voor geeft. Je wettelijk vertegenwoordiger dient eerst mijn privacyverklaring te lezen en mij expliciet toestemming te geven je gegevens op te slaan.

3. Doeleinden

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG mag, en voor de doeleinden die hieronder genoemd worden.

contact
Als je me belt, appt of mailt -direct of via het contactformulier van mijn site-, heb ik je naam en je contactgegevens van het medium waarmee je contact zocht gekregen. Deze gegevens verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij. Ik bewaar deze gegevens maximaal 5 jaar. Ik bewaar ze om te kunnen zien wanneer en waarover we het laatst contact hebben gehad en wat er toen besproken is. Mijn gerechtvaardigd belang is dat ik zo betere dienstverlening kan geven.

offerte
Vraag je bij mij een offerte op, dan verwerk ik je persoonsgegevens en eventueel je bedrijfsgegevens (indien van toepassing) om je een gerichte offerte te kunnen sturen. Ik bewaar offertes 8 jaar. Het is mijn wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaar ik offertes om te kunnen zien of ik je al eens eerder een offerte heb gestuurd, en wat de inhoud daarvan was.

overeenkomst
Naast de gegevens die ik nodig heb om offertes en facturen te kunnen sturen verwerk ik ook de gegevens die ik nodig heb om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Deze gegevens verwerk ik in elk geval gedurende de uitvoering van de overeenkomst, en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

dossiers
In sommige gevallen verwerk ik gegevens van personen die niet zelf contact met mij hebben opgenomen, maar bijvoorbeeld een wederpartij zijn van mijn klanten. Het gaat dan om gegevens die nodig zijn voor contact met deze derden. Ik bewaar contactgegevens, mails, brieven en gespreksnotities. Deze gegevens verwerk ik omdat dit nodig is voor het dossier en de afhandeling van een geschil. Ik bewaar deze gegevens zolang als nodig is vanwege de geldende verjaringstermijn.

facturen
Als je mij een opdracht hebt gegeven verwerk ik de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van dit opdracht. Dit zijn in elk geval je naam, telefoonnummer en (mail)adres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien kunnen zien van welke bankrekening de betaling afkomstig is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar, zoals wettelijk vereist.

4. Doorgifte

Voor het gebruik maken van sommige diensten kan het zijn dat ik persoonsgegevens deel met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

  • Een administratiekantoor en een boekhoudprogramma met toegang tot mijn administratie

  • Clouddiensten voor gegevensopslag

  • IT-partner voor webhosting en onderhoud van de website

Met de externe partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens heb ik overeenkomsten gesloten ter waarborging van geheimhouding van en rechtmatige omgang met persoonsgegevens.
Ik verkoop, lease of verspreid nooit zonder jouw uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens aan derden die deze gegevens voor direct marketing gebruiken.
Alleen als ik er wettelijk toe verplicht ben zal ik persoonsgegevens doorgeven aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

5. Jouw rechten

Je hebt op inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens. Als je van dit recht gebruik wilt maken, bel me of mail dan naar privacy@blaauwgeersjuridischadvies.nl.
Vind je dat ik er een potje van heb gemaakt? Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij deAutoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Zo beveilig ik mijn data en de gebruikte systemen en applicaties volgens de geldende standaarden, zoals het uitvoeren van updates en het werken met wachtwoorden.

7. Cookies

Mijn site gebruikt geen cookies. Uitsluitend door zelf te reageren op mijn berichten of door mijn contactformulier in te vullen zal ik persoons- en contactgegevens krijgen.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ga hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct aan jou doorgeven.